Aras klass

3 år - 4 år
Bemgurals klass


4 år -5  år

Lamin klass


6 år - 7 år
 Fanta klass


5 år - 6 årOumi klass


5 år - 6  år

nya klass


Mamadi

4 år -5  år
Bidrag tas tacksamt emot på vårt Konto:Gamcin e.V.


Konto Handelsbanken 6113


Kontonummer

405 305 958

Närmaste framtidsplaner

Vi har fått kontakt med 3 tyska tandläkare från Seevetal som varje  år besöker Gambia för att på ideell basis utföra tandvårdsundersökningar,

behandllngar, mm   med utgångspunkt  i Serekunda från en tandvårdsklinik  .Vi har fått ett mycket positivt gensvar på vår förfrågan om de kunde tänka sig att undersöka tänderna hos våra förskolebarn. Och nu hoppas vi att det kan genomföras vid deras  nästa besök i landet. (  25.1. – 14.2.  2013 )