Vill Du hjälpa till

 

Vill Du hjälpa till !

Vill du bli fadder till ett barn kosta det 700 SEK/år.

För detta bekostas barnets skolgång.

(administration, lärare samt för barnets själv undervisningsmaterial

2 skoluniformer samt skollunch).

Andra bidrag än pengar kann vi tyvärr inte ta i mot för närvarande pga

Transportsvärigheter.

 

 

 

Konto Handelsbanken 6113

 

Kontonummer

405 305 958

 

Bidrag tas tacksamt emot på vårt konto