Vill Du hjälpa till


Vill Du hjälpa till !

Vill du bli fadder till ett barn kosta det 700 SEK/år.

För detta bekostas barnets skolgång.

(administration, lärare samt för barnets själv undervisningsmaterial

2 skoluniformer samt skollunch).

Andra bidrag än pengar kann vi tyvärr inte ta i mot för närvarande pga

Transportsvärigheter.
Konto Handelsbanken 6113


Kontonummer

405 305 958


Bidrag tas tacksamt emot på vårt konto