Vi har inte administrationkosten,

                                 alla pengar går hundraprosent  till barnen i Gambia.                                       

Stort TACK för all hjälp
Viktigt och alltit aktuell

För att skolan skall kunna fortsätta i samma goda skick behöver vi  naturligtvis som

tidigare

sponsorer för bl.a. löpande underhåll , nyinköp till köket i form av hyllar,

skåp m. m, nya leksaker samt undervisningsmaterial.
Skolan

ca. 190 barn 

6 Klassrum

6 lärare

1 vaktmästare

1 trägårdarbetare

1 städerskaF.n. går 190 barn i vå skola.       

Vi har ändrat vårt nuvarande faddersystem och begränsar tiden som barnen sponsras

av sina faddrar till dom 4-5 åren som barnen besöker vår skola.

Vi har inga administrativa mögligheter att ansvarar för de medel som kommer in för barn,

som har övergått till grund-eller fortsättningsskola.

Vi behöver också nya faddrar, många barn vänta på hjälp.

För bara 600 SEK kan ett barn

går  ett år i vår förskolan.


Bidrag tas tacksamt


emot på vårt KontoHandelsbanken

Clearnumber

6113

Konto

405 305 958


Juli 2015


Skolavslutning för 56 barn  i juli 2015.

Barnen erhöll varsin mapp med allt vad

de har gjort under de 4 åren de besökte förskolan.

De har lärt sig mycke och har även grundläggande kunskaper i det engelska språket.


Vi önskar de lycka 'll även i fortsä(ningen.

Rosi och Jenny


Väsby, 18.10.2014

Hösten 2014,       Gambianytt!

                                                                                                                                          

Skolan har varit i gång efter sommarlovet sedan mitten från september.

Vi har numera ca 187 barn, varan 106 barn sponsras  av sina faddrar i Sverige,

Tyskland och Finland. Alla barn har fått sina pengar.

Dessutom har alla nykomlingar fått sitt moskitonät.

Vi har också köpt skolmaterial och leksaker.

Vårt kök är nu verkligen ett modernt kök med kylskåp, nya skåp. nytt porslin, bestick och förvarningsmögligheter.

Renovering av skolan är inte färdig, det regnar fortfarande i Gambia och man måste vänta.

Detta her varit mögligt  tack vare våra generösa sponsorar som

-barnläkarteamet i Täby, Tyska Skolans förältraråd,samt årets studentklass och privatpersoner.

Skolan har också inrätat ett isoleringsrum och inköpt diverse tvål,diskmeddel och desinfeftionmeddel för att vara beredd att kunna möt eventuell Ebolafall.

Skolan arbetar dessutom mycket aktiv med att göra alla barn och förältrar medvetna om vikten av hygienen.

Tack alla för Ert bistand. Jag återkommer med ny rapport till våren.


Bästa hälsninga

Rosemarie


Min resa till Gambia 2014


Nu ligger min årliga resa till Gambia i februari redan bakom mig och jag kan

bara konstatera att jag kom till en skola som var i bästa ordning, nyrenoverad

och ren. Dessutom fungerar det nya köket mycke bra. Barn och lärarna är mycke

tacksam för nya köket.


Sedan starten  i januari 2014 arbetar 2 kokerskor i köket. Dom handlar själva

råvarorna på marknaden och tillagar  maten på plats, 200 port/per dag. Bl.a. går

det åt 75 kg ris i veckan samt fisk, eller kyckling, eller grönsaker och frukt.

En del av grönsakerna odlas av barnen  och lärarna vid trägården i skolan själva.


”Margit Grossmanns Kitchen"

Margit Grossmann † 2013

Under många år har Margit Grossmann varit en fadder med stort engagemang.

Efter en svår sjukdom gick hon bort år 2013. Hennes önskan

”Gåvor till Gambiaprojektet iställe för blommor”

gjorde byggandet av köket möjligt.

Vi alla, särskilt barnen och personalen på förskolan är tacksamma

 för hennes önskan och givarnas generositet.


Moskitnät - Aktion

Vi vill också forsätta vårt moskitnät - aktion.

Så att inga fler barn behöver dö i malaria.

Varje barn som börjar i  förskola skall få ett moskitnät. Ett nät kostar 130 SEK

sammanlagd har vi tills nu delat ut 690 moskitnät.